Hợp tác quảng cáo

Quảng cáo trên web sex

Các loại hình chấp nhận : chúng tôi chấp nhận các thể loại quảng cáo bao gồm cá độ, cờ bạc, applive, bán hàng, landing page. Không quảng cáo mại dâm, trẻ em…

Danh sách hệ thống trang web

Các loại hình quảng cáo được chấp nhận :

  1. Banner header trên tiêu đề video
  2. Bottom fixed trượt dính dưới chân trang
  3. Popup khi click

Hình thức thanh toán

  1. Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán qua tiền điện tử như : usdt, busdt hoặc wmz.
  2. Bạn có thể thanh toán trước hoặc sau khi quảng cáo được đặt lên trang

Trao đổi chi tiết liên hệ telegram :